Při objednávce nad 2000 Kč poštovné u Balíkovny a GLS - na výdejní místo v rámci ČR ZDARMA

Reklamace

1.Všeobecná ustanovení

Reklamační řád nastavuje pravidla pro reklamační řízení, jeho správného postupu, pro rychlé vyřízení oprávněného nároku kupujícího. Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami.
Vyřizovatelem reklamačních řízení za stranu prodávajícího je určený odpovědný pracovník.
Reklamační řád vychází obsahově z VOP.


2.Práva a povinnosti


Reklamační řád, jenž určujte postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále 513/1991 Sb., obchodní zákoník pro případy dle § 261 a násl.), zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem online obchodě, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi.


Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zařízení
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy
 • prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u vady, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající se zavazuje k co nejrychlejšímu vyřízení reklamace.
 • u vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.
 • odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
 • neoznámené zásilky k reklamačnímu řízení nebudou vyřizovány
 • reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu
 • v případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny
 • při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu prodávající
 • náklady dle § 53/4g si nese sám kupující
 • kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedených tomto reklamačním řádu
 • kupující je povinen u důvodu obezřetnosti informovat prodávajícího na email, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá
 • prodávající je povinen informovat kupujícího o ukončení reklamačního řízení

 

3.Předání-doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně, zaslat na místo uplatnění reklamace nebo Vám po domluvě může být objednán svoz. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Místo a způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno.


4. Místo a způsob uplatnění reklamace

Kupující je povinen vždy prokázat původ zboží souvztažnými dokumenty (Faktura, účtenka a objednávka,dle které byly prodejní doklady vystaveny).
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace na adrese prodávajícího. 
Z důvodu rychlého vyřízení reklamace a dodržení kvality reklamačního řízení je nutno dodržet pokyny prodávajícího. 

Pokyny:
Informovat kupujícího o vzneseném požadavku na reklamaci na adresu prodávajícího info@birdgarage.cz písemným způsobem v e-mailu, s dodržením předání požadovaných údajů dle Reklamačního protokolu. 

Na základě těchto údajů Vás pověřená osoba k reklamačnímu řízení bude zpětně kontaktovat k vyřízení Vašich požadavků.

Následně lze reklamaci uplatnit:

 • osobním předáním
 • zasláním přepravní službou (Česká pošta) s kopií vyplněného formuláře Reklamační protokolu, o fyzickém převzetí do reklamačního řízení bude kupující informován prostřednictvím elektronické pošty, v př. uznání reklamace reklamační řízení začíná běžet dnem převzetí zboží
 • po domluvě Vám může být zajištěn svoz dopravcem PPL

Pro vrácení zboží musíte dodat ke zboží také Formulář pro odstoupení od smlouvy

A také Reklamační protokol

Zboží zašlete včetně vyplněných formulářů na adresu:
Tereza Vokurková
Náměstí Míru 4
Dýšina, 33002

Podrobnosti o odstoupení od kupní smlouvy a také vrácení zboží naleznete na stránce obchodních podmínek ZDE.